สนามสอบ O-net โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

สนามสอบ O-NET โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566