28-03-62 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จัดพิธียกศาลอาม่า

พิธียกศาลอาม่า

ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จัดพิธียกศาลอาม่า เพื่อความเป็นสิริมงคล