29-03-62 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ในระดับ อ.3, ป.6, ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติการ คุณทีปกร ลีศิริกุล ประธานมูลนิธิโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย, คุณพิชิต วนาเฉลิม, คุณสมิง ยิ้มศิริ และ คุณปิยฉัตร ไชยวุฒิ เป็นผู้มอบใบประกาศให้แก่นักเรียน

อัลบั้มภาพ : คลิกที่นี่