วิดิโอภาพการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาสี 2561

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3