การเรียนการสอนเทควันโดและยูโด สำหรับห้องเรียน ICEP

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เปิดโลกกิจกรรม ยูโด และเทควันโด สำหรับห้องเรียน ICEP ชั้นประถมศึกษา โดยเชิญครูฝึกสอนจากชมรม ยูโด เทควันโด จ.ขอนแก่น ให้มาสอนในคาบพละศึกษา กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาห้องเรียน ICEP