กิจกรรม HKW RUN FOR HEALTH ครั้งที่ 1

กิจกรรม HKW RUN FOR HEALTH ครั้งที่ 1

จัดในวันที่ 30 มิ.ย. 2562  ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น

เริ่มเช็คอินเวลา 05.40 น.

ประเภทการแข่งขัน ถ้วยรางวัล 1 – 3 เสื้อ ค่าสมัคร
ชาย หญิง
ระยะ 2.4 กม. ( ปล่อยตัว 06.10 น. )
อ. 1 – 3 อ. 1 – 3 250
ป. 1 – 3 ป. 1 – 3 250
ระยะ 5 กม.  ( ปล่อยตัว 06.00  น. )
ป. 4 – 6 ป. 1 – 6 250
ม. 1 – 3 ม. 1 – 3 250
ม. 4 – 6 ม. 4 – 6 250
บุคลากร/ผู้ปกครอง
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่แบ่งกลุ่มอายุ 1 – 5 250
****ระยะทาง  2.4 กม. ผู้ปกครองวิ่งร่วมกับบุตรหลานของท่าน****

–  ถ้วยรางวัล / เงินรางวัล และของที่ระลึก

1 ผู้ชนะอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล

2 นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย  800  คนแรก จะได้รับเหรียญรางวัลหลังเข้าเส้นชัย

3 ผู้สมัครทุกคน  จะได้รับเสื้อวิ่ง  HKW.  RUN  FOR  HEALTH ท่านละ 1 ตัว

-การรับเบอร์-เสื้อที่ระลึก

1. ผู้สมัครสามารถ รับเสื้อและเบอร์วิ่งได้  ณ  ที่จุดรับสมัครได้เลย

2 ผู้สมัครในบางจุด อาจจะยังไม่ได้รับเสื้อและหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร ไปติดต่อขอรับหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อวิ่ง ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 1-28 มิถุนายน 2562 ( ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ ) ก่อนปล่อยตัวนักวิ่ง ในแต่ละประเภทการแข่งขัน หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด  ฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่สมัครหน้างานในเช้าวันแข่งขัน ดังนั้นเพื่อป้องกันการพลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน โปรดสมัครล่วงหน้าโดยเร็ว