สมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

 

สมัครเรียนออนไลน์โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
ท่านผู้ปกครอง สามารถสมัครเรียนให้บุตรหลานผ่านช่องทางออนไลน์

 

สมัครเรียน ระดับชั้นอนุบาล

 

สมัครเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6

 

สมัครเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 

เมื่อสมัครแล้ว จะมี SMS ยืนยันการรับข้อมูลการสมัคร(ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้) ภายใน 7 วันหลังจากสมัครเรียนออนไลน์