ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์

📢 ประกาศโรงเรียน แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น zoom

1. 09.00-10.00 น. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
2. 10.30-11.30 น. ระดับชั้นห้องเรียน ICEP
—-
3. 13.00-14.00 น. ระดับชั้น ป.1-3
4. 14.20-15.20 น. ระดับชั้น ป.4-6
5. 15.40-16.40 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 

วิธีการลงโปรแกรม Zoom บนโทรศัพท์มือถือ 

วิธีลงโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์

วิธีการโดย: ครูชลิตา แพงงา