12-12-2561 คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อ

คณะผู้บริหารโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

HKW_0128
HKW_0057
HKW_0100
HKW_0051
HKW_0082
12-12-2561 คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อ
12-12-2561 คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อ

คณะผู้บริหารโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีเ …

previous arrow
next arrow