รายงานพิเศษการเรียนการสอนออนไลน์ โดย KTVNEWS KHONKAEN

รายงานพิเศษเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โดย KTVNEWS KHONKAEN

ตัวอย่างการสอน อาทิเช่น ระดับอนุบาล 1-3 จากการเรียน 3 ภาษา ไทย, จีน, อังกฤษ

และการเรียนวิชานาฏศิลป์ระดับชั้น ป.5 ที่นักเรียนสามารถร่วมปฏิบัติไปด้วยได้ แม้นักเรียนจะเรียนอยู่ที่บ้าน