การรับหนังสือเรียน ซื้อเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการการรับหนังสือเรียน การซื้อเครื่องแบบนักเรียน และรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

**หากผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจะมีการออกใบเสร็จเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถรับเงินเรียนฟรี 15 ปี