27/06/63 ตารางเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ภาคเรียนที่1/2563

ดาวน์โหลด PDF > คลิกที่นี่

*หมายเหตุ สำหรับนักเรียนอนุบาล เรียนตามกิจกรรมบูรณาการ

 

ห้องเรียนICEPป.1-6

ห้องเรียนมาตรฐาน ป.1-6

ห้องเรียนมาตรฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6