03/11/63 หนังสือพิมพ์ PEOPLE’S DAILY OF CHINA ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมการเรียนภาษาจีน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
Mr.Sun Guangyong หัวหน้านักข่าวสำนักหนังสือพิมพ์ PEOPLE’S DAILY OF CHINA ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Hu Lin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาดูงานการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เพื่อทำข่าวเกี่ยวกับห้องเรียนอัจฉริยะYCT (ห้องเรียนภาษาจีนทันสมัย)