12/11/63 ประกาศผลการออกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปวันรัตน์ เมฆศิริวิไล ชั้น ม.3/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563