20-12-2561 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เปิดใช้ Line Official

โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้ให้บริการข่าวสารโรงเรียนผ่าน Line Official อีกช่องทาง เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง นักเรียน หรือบุคคลที่สนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ท่านสามารถ add line ผ่าน QR Code เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยค่ะ