24/12/63 หยุดเรียนกรณีพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564
หากทางโรงเรียนมีข้อมูลเพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
โปรดติดตามข่าวสารจากเพจและไลน์กลุ่มของโรงเรียน