ลิงค์รวมระบบสารสนเทศโรงเรียน

 >> แบบฟอร์มบันทึกไทม์ไลน์ประจำวัน

อนุบาล > https://forms.gle/Vb3YXUG1d5jdQobx6
ประถม-มัธยม > https://forms.gle/DiiFd3rtMytwLzPx8

คุณครู-บุคลากร > https://forms.gle/7tBiZiiiHDXgXxUh9

__________________________________________________________________________________________________

>> แบบฟอร์มทำความสะอาดห้องเรียน
อนุบาล > https://forms.gle/ahs84x2LPxVHiSYa8
ประถมต้น > https://forms.gle/3meNi7ssgMsQrAxN6
ประถมปลาย > https://forms.gle/K5n1BueCZArr6YKR6
มัธยมต้น > https://forms.gle/2EL6YRcvvZubtZpm6
มัธยมปลาย > https://forms.gle/VvijJSTLAwbfDWh37

__________________________________________________________________________________________________

>> แบบฟอร์มอัพโหลดสื่อการสอนของคุณครูเพื่อเก็บข้อมูลไว้ในระบบโรงเรียน

https://forms.gle/mojLYPKQVnTqrJEu7

__________________________________________________________________________________________________