23/03/64 จดหมายข่าวโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ท่าน ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนและบรรยายพิเศษ โดยมี คุณศิริ แก่นศักดิ์ศิริ ประธานสภากรรมการโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับ