24/03/64 จดหมายข่าว

⭐ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ท่านศน. ดร.ชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ณ สนามสอบ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย