11/06/64 กำหนดการมาเรียนแบบ on-site ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64

รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ห้องเรียนมาตรฐาน : คลิกที่นี่

  • ตาราเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนมาตรฐาน : คลิกที่นี่
  • ตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียน ICEP : คลิกที่นี่
  • ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษา : คลิกที่นี่