04/07/64 แจ้งหยุดเรียน on-site และตารางเรียนบูรณาการ 5-9 ก.ค. 64

ตารางเรียนระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค. 64 : https://drive.google.com/drive/folders/1gLJMDsCbclCLhhBq5qlPGOvQ0FMkrPgQ?usp=sharing