07/10/64 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์

คลิกที่นี่

*ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ไม่มีการสอบปลายภาคเรียน*