08/10/64 แจ้งกำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รับวัคซีน : คลิก

เอกสารใบยิมยอมและแบบคัดกรองวัคซีน (กรอกรายละเอียดและนำไปในวันที่ได้รับนัดหมาย) : คลิก

*หากรายชื่อตกหล่น หรือผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนรับวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ครูประจำชั้น*