คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียน เยี่ยมผู้ปกครองและนักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม