ตารางเรียนบูรณาการ ประถม-มัธยม วันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64

ตารางเรียนออนไลน์ ประถมศึกษา 29 พ.ย. 64 – 3 ธ.ค. 64 และมัธยมศึกษา 29-30 พ.ย. 64  : คลิก
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ระดับชั้นมัธยมเรียนแบบ On-site ที่โรงเรียนภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด19

*สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ติดตามได้ในไลน์กลุ่มห้อง/ครูประจำชั้น*