01/12/64 ประกาศโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย การเปิดเรียน On-site ระดับอนุบาลและประถมศึกษา