03/01/65 ประกาศโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เรื่องเรียนออนไลน์ระหว่างวันที่ 4-14 ม.ค. 65 และ ตารางเรียน

ตารางเรียนออนไลน์ ประถม-มัธยม วันที่ 4-7 มกราคม 2565  : คลิก
*สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ติดตามได้ในไลน์กลุ่มห้อง/ครูประจำชั้น*