รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
👉สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ >> https://regis.hkwkk.ac.th/