รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6