จดหมายข่าวโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย วันที่ 30 พ.ย. 64

วันที่ 30 พ.ย. 2564 นายบุญทอง เจนเวชประเสริฐ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและนาย หยาง เสี่ยวหวา ผู้ประสานงานฝ่ายจีนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้เข้าร่วมการสัมมนานวัตกรรมการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ ประจำปี 2564 และการแสดงผลงาน “ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติซินหัว” จัดโดยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทเสฉวนซินหัว กรุ๊ป จำกัด และบริษัทซินหัวเทคโนโลยีการศึกษาจำกัด ของประเทศจีน
ในที่ประชุมนาย หยาง เสี่ยวหวา ผู้ประสานงานฝ่ายจีนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในห้องเรียนอัจฉริยะ YCT ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยจะร่วมมือกับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทเสฉวนซินหัว กรุ๊ป จำกัด ขยายโครงการห้องเรียนอัจฉริยะภาษาจีน YCT ให้คุณครูและนักเรียนมีโอกาสใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น