จดหมายข่าวโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการโรงเรียนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียนใหม่