จดหมายข่าวโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย วันที่ 24 ธ.ค. 64


วันที่ 24 ธันวาคม 2564 Assoc.Prof. Geng Jun ผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณบุญทอง เจนเวชประเสริฐ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ต่อสัญญาความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์สอบYCT/HSK ตามแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนภาษาจีนและความสามารถด้านภาษาจีนมากยิ่งขึ้น