30/01/65 แจ้งกำหนดการรับบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี

แจ้งกำหนดการรับบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี
1.วันรับวัคซีน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.
ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2. เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทน)
– ใบยินยอมและแบบคัดกรองการฉีดวัคซีน (กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย)
ลิ้งค์ดาวน์โหลดใบยินยอม > https://bit.ly/3IHFKgk
3.การแต่งกาย : ชุดพละ
4.ให้นักเรียนลงะเบียนแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม
5. นักเรียนรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับวัคซีน
**กรณีที่ไม่มาตามวันเวลา ที่นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์**
🔹รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับวัคซีน : https://bit.ly/3r8V7so