ประกาศการเปิด On-site สำหรับนักเรียน ป.6 ถึง ม.6 วันที่ 2 ก.พ. 65