ตารางเรียนบูรณาการ วันที่ 31 ม.ค. 65 – 4 ก.พ. 65

ตารางเรียน ประถม-มัธยม ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 65 – 4 ก.พ. 65 : คลิก

หมายเหตุ

1.สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ติดตามได้ในไลน์กลุ่มห้อง/ครูประจำชั้น

2. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำการเรียนรูปแบบ On-site ในวันที่ 2 ก.พ. 65 เป็นต้นไป