โครงการ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานโครงการ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โดยมี นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน และ ดร. กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิด
ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยในระดับชั้น อ.3-ป.6 เข้ารับวัคซีนจำนวน 351 คน และดำเนินการฉีดวัคซีนโดยหน่วยบริการวัคซีนศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น