กำหนดการซื้อหนังสือ ชุดพละ เสื้อเอกลักษณ์ ภาคเรียนที่ 1 / 2565

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น

ราคาชุดพละ / เสื้อเอกลักษณ์ 

เครื่องแบบนักเรียนทุกระดับชั้น >> คลิก

*ชุดนักเรียน/ชุดลูกเสือ ผู้ปกครองสามารถซื้อที่ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนทั่วไปได้*


การรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565