ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B52565