ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

วิธีเข้าดูผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ : https://bit.ly/3D6djZG

ภาคเรียนที่ 1/2565 เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาเท่านั้น

(ระดับประถมศึกษา รับใบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ที่คุณครูประจำชั้น)