4-12-61 กิจกรรมทัศนศึกษา ห้องเรียน ICEP

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นป.1-6 ห้องเรียน icep เรียนรู้นอกสถานที่ตามวิถีพอเพียง ณ รร. ราชประชานุเคราะห์ 50 จ. ขอนแก่น

อัลบั้มภาพ : คลิกที่นี่