11-14/12/2561 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง,ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาที่ 1-3 ในวันที่ 11-12 ธ.ค. 61 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฎ์ จ.ขอนแก่น
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 13-14 ธ.ค. 61 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

อัลบั้มภาพ : คลิกที่นี่