แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2

ชั้น ป.1-ป.6 = วันที่ 17-18 มกราคม 2562
ชั้น ม.1-ม.6 = วันที่ 15, 17, 18 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562 หยุดเรียนวันครู 1 วัน