เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รับสมัครทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 043-332552 ต่อ 13 (ห้องวิชาการ)