07-01-62 Mr.Han Ruibao เดินทางมาเยี่ยมครูอาสาสมัครจีน

Mr.Han Ruibao หัวหน้าดูแลครูอาสาสมัครจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นป้าน) รัฐบาลจีนเดินทางมาเยี่ยมครูอาสาสมัครจีน เพื่อติดตามประเมินการทำงานของครูอาสาสมัครจีน และได้มอบสื่อการสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียน