23-01-62 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 

อัลบั้มภาพ : คลิกที่นี่

วิดิโอการแสดง