25-03-62 โรงเรียนบ้านบะแค อ.แวงใหญ่ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบะแค ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย