02/11/63 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้น ป.1 – ม.6

ประถมศึกษา วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563

มัธยมศึกษา วันที่ 16-17-18 พฤศจิกายน 2563

คลิกที่นี่