25/12/63 ประกาศโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

25/12/63 ประกาศโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

Check Also

25/11/64 ประกาศโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย เรื่องการเปิดเรียนแบบ On Site ระดับชั้นมัธยมศึกษา

หนังสืออนุญาตให …